2020 Vol.11 (No.1)

Contents // Turinys

AUŠRA MASLAUSKAITĖ

Divorce motives: effect of individual, partnership level and divorce process factors / Skyrybų motyvai: individualūs, partnerystės, skyrybų proceso veiksniai

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.1

RENIDA BALTRUŠAITYTĖ

The body of a circus artist in circus history / Cirko artisto kūnas cirko istorijoje

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.2

ALINA NORGĖLAITĖ

Changes in structure of childcare beneficiaries in Lithuania: a sign of gender egalitarianism in a family? / Vaiko priežiūros išmokų gavėjų struktūros pokyčiai Lietuvoje: lyčių egalitarizmo šeimoje ženklas?

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.3

GUSTAVO VELLOSO BREVIGLIERI

GUARANY IPÊ DO SOL OSÓRIO

The rhetoric of climate change documentaries and their strategies to impact public opinion within the public policy process / Dokumentinių filmų apie klimato kaitą retorika ir strategijos, darančios įtaką visuomenės nuomonei viešosios politikos procese

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.4

MAJA TABEA JERRENTRUP

Two media and their implications: photo album vs. photo book / Dviejų medijų reikšmės. Fotoalbumas prieš fotoknygą

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.5

About Authors / Apie autorius.