2021 Vol.12 (No.1)

Contents // Turinys

ALMANĖ PAKRIJAUSKAITĖ

Influence of the Socio-environmental Context on Alcohol Consumption among Men in The South-eastern Region of Lithuania / Pietryčių Lietuvos regiono vyrų (35–45 m.) socialinės ir fizinės aplinkos įtaka alkoholio vartojimui

https://doi.org/10.7220/2335-8777.12.1

ALINA NORGĖLAITĖ

Fertility and Influencing Aspects of Uncertainty: the Cohort of 1970–1984 in Lithuania / Gimstamumas ir jį sąlygojantys netikrumo aspektai: 1970–1984 m. kohorta Lietuvoje

https://doi.org/10.7220/2335-8777.12.2

DAIVA BARTUŠIENĖ

Autism and neuro-parenting: “when love is not enough” / Autizmas ir neurotėvystė / motinystė: „kai vien meilės nepakanka“

https://doi.org/10.7220/2335-8777.12.3

VILMA RAŽAUSKIENĖ

Fathers’ Involvement in Childcare in Lithuania: Stagnation of Gender Roles or a Way towards an Egalitarian Attitude to Gender Equality? / Tėčių įsitraukimas į vaikų priežiūrą Lietuvoje: lyčių vaidmenų stagnacija ar egalitarinio požiūrio į lyčių vaidmenis link?

https://doi.org/10.7220/2335-8777.12.4

About Authors / Apie autorius.