2023 Vol. 14 (No. 1)

Contents // Turinys

STASYS STIRBINSKAS

The evolution of meritocracy: changes in discourse and functioning / Meritokratijos raidos ypatumai: diskurso ir funkcionavimo pokyčiai

https://doi.org/10.7220/2335-8777.14.1

AUSTĖ TELYČĖNAITĖ

Corporate social responsibility and sustainability communication in online stores of fast fashion organizations / Greitosios mados organizacijų internetinių parduotuvių svetainėse skelbiamos socialinės atsakomybės ir tvarumo komunikacijos ypatumai

https://doi.org/10.7220/2335-8777.14.2