2020 Vol.11 (No.2)

Contents // Turinys

STASYS STIRBINSKAS

The Significance of Deviant Label for Adults who Use Recreational Cannabis: Effects and Coping Mechanisms / Deviantinės etiketės reikšmė rekreacines kanapes vartojantiems pilnamečiams asmenims: poveikis ir įveikos mechanizmai

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.1

MONIKA FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ

Religious Organizations of Ethnic Minority Groups in Lithuania: Some Aspects of Ethnic and Religious Identity and Their Interaction / Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etnino ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.2

RIMGAILĖ DIKŠAITĖ

Religious Education as a Field: its Agents and Interaction with Other Fields / Religinis švietimas kaip laukas: jo agentai ir sąveika su kitais laukais

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.3

ERNESTA PLATŪKYTĖ

Intergenerational Social Mobility: a Reproduction of Social and Cultural Capital in the 1970-1984 Generation / Tarpgeneracinis socialinis mobilumas: 1970– 1984 m. kartos socialinio ir kultūrinio kapitalo reprodukcija

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.4

ALINA ŽVINKLIENĖ

Teisė gyventi pakenčiamus gyvenimus

Recenzija | Book review: Artūras Tereškinas ir Adomas Danusevičius. Bjaurūs jausmai. Esė ir piešiniai. Vilnius: Idėjos ir komunikacija, 2020. ISBN 9786099502021

https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2

About Authors / Apie autorius.