2022 Vol. 13 (No. 1)

Contents // Turinys

IEVA DRYŽAITĖ

ARTŪRAS TEREŠKINAS

Around the Clock: Time and Precarity in Family Life / Laikas ir prekaritetas šeimos gyvenime dirbant visą parą

https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.1

ANNA LIPNEVIČ

Vegan Discrimination in Lithuania: Case Study / Veganų diskriminacija Lietuvoje: atvejo studija

https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.2

RIMGAILĖ DIKŠAITĖ

Youth’s Religious Identity, Religiosity, and Religious Socialization in Contemporary Lithuania: Actors and their Interactions / Jaunimo religinis tapatumas, religingumas ir religinė socializacija šiuolaikinėje Lietuvoje: veikėjai ir jų sąveikos

https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.3

PAULIUS BALSYS

The Culture of the Social Integration of Generation Y Individuals
in the Lithuanian Armed Forces – What Challenges Await the Lithuanian Armed Forces? / Y kartos individų socialinės integracijos Lietuvos kariuomenėje kultūriškumas: kokie iššūkiai jos laukia

https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.4

About the authors / Apie autorius