2017 Vol.8 (No.2)

Preface / Pratarmė. Milda Ališauskienė, Panagiotis Pentaris. Download EN , LT. Legal Personality, Minority Religions and Religious Accommodation in Eastern Europe/ Juridinis statusas, religinės grupės ir religijos įsitvirtinimas Rytų Europoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.1 Hugh McFaul. Download EN. >>> CONTINUE >>>