2017 Vol.8 (No.2)

Preface / Pratarmė. Milda Ališauskienė, Panagiotis Pentaris. Download EN , LT.

Legal Personality, Minority Religions and Religious Accommodation in Eastern Europe/ Juridinis statusas, religinės grupės ir religijos įsitvirtinimas Rytų Europoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.1 Hugh McFaul. Download EN.

Catholicism in Central and Eastern Europe after Vatican II:  Assessing the Legacy of John Paul II / Katalikybė Vidurio ir Rytų Europoje po Vatikano II susirinkimo:  Jono Pauliaus II palikimo vertinimas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.2 Andrew P. Lynch. Download EN.

Without Losing My Religion: The Dilemmas of EU Integration in Poland / Neprarandant savosios religijos. Lenkijos integracijos į ES dilemos. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.3 Simona Guerra. Download EN.

White Man Law versus Black Magic Women. Racial and Gender Entanglements of Witchcraft Policies in Romania / Baltojo žmogaus teisės prieš magiškas juodąsias moteris:  raganavimo rasės ir lyties sąsajos Rumunijoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.4 Alexandra Coțofană. Download EN.

Religion and Politics in Contemporary Turkey: Attitudes of Atheists / Religija ir politika šiuolaikinėje Turkijoje: ateistų požiūris. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.5 Tayfun Kasapoglu. Download EN.

“The Conspiracy of Silence”: Teaching Mindfulness in Poland / Tylos sąmokslas: sąmoningumo mokymai Lenkijoje.  http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.2.6 Alp Arat, Marta Kołodziejska. Download EN.

About Authors / Apie autorius. Download ENLT.