2019 Vol.10 (No.1)

Contents

Preface / Pratarmė. Jurga Bučaitė-Vilkė. Download EN, LT.

Precarious Sexualities, Alternative Intimacies in Postsocialist Lithuania / Prekariškas seksualumas, alternatyvus intymumas posocialistinėje Lietuvoje. https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.1 . Artūras Tereškinas. Download EN.

Flagging Support for Rockabilly Rebels: the Confederate Battle Flag’s Place in the Current European Rockabilly Scene / Mojuojant vėliavomis rokabilio maištininkams: konfederatų kovos vėliavos vieta šiuolaikinėje Europos rokabilio muzikoje. https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.2 . Paul Glavey. Download EN.

Alcohol Consumption: Socio-environmental Context and Male Identity / Alkoholio vartojimas: socialinis ir aplinkos kontekstas bei vyriškosios lyties tapatumas. https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.3 . Vylius Leonavičius, Almanė Pakrijauskaitė. Download LT.

Religion as Sensation. The Analysis of Religious Mass Media Headlines in the Daily Newspaper “Lietuvos rytas” / Religija kaip sensacija? Dienraščio „Lietuvos rytas“ religinės tematikos antraščių analizė. https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.4 . Gintarė Pocė. Download LT.

Working Families and Precarious Life / Dirbančios šeimos ir prekarizuotas gyvenimas. https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.5 . Ieva Dryžaitė. Download LT.

Territorial Development in Lithuanian Municipalities: A Territorial Capital Approach / Teritorinė Lietuvos savivaldybių plėtra: teritorinio kapitalo analizė. https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.6 . Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Artūras Tereškinas. Download EN.

Participation of Interest Groups at the Local Level: Can Inter-municipal Cooperation Become Democratic? / Interesų grupių dalyvavimas ir įsitraukimas vietos lygmeniu: ar savivaldybių bendradarbiavimas gali būti demokratiškas? https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.7 . Jurga Bučaitė-Vilkė. Download LT.

———————————————————–

About Authors / Apie autorius. Download EN, LT.