2016 Vol.7 (No.1)

Preface / Pratarmė. Jurga Bučaitė-Vilkė. Download EN, LT.

Fathering after Union Dissolution: Father-Child Contacts / Būti tėvu po skyrybų: tėvo kontaktai su nepilnamečiais vaikais. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.1 Aušra Maslauskaitė, Deimantė Kuconytė. Download LT.

Gender Inequality in Lithuania. Analysis and Evaluation based on the Gender Equality Index 2015 (by EIGE) / Lyčių nelygybė Lietuvoje: analizė ir vertinimas remiantis lyčių lygybės indeksu 2015 (EIGE). http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.2 Laima Andrikienė, Rūta Vaičiūnienė. Download LT.

Turn towards a new Family Formation and Fertility Pattern / Posūkis link naujo šeimos kūrimo ir gimstamumo modeliohttp://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.3 Dovilė Galdauskaitė. Download LT.

Ideological Trends in the Lithuanian Pension Policy in 2009–2015 /  Lietuvos pensijų politikos 2009–2015 m. ideologinės tendencijoshttp://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.4 Daiva Skučienė. Download LT.

Two Different visions of Local Democracy? Representation of Interests, Leadership and Citizens’ Participation in Self-Governance / Dvi skirtingos vietos demokratijos vizijos? Interesų atstovavimas, lyderystė ir gyventojų dalyvavimas savivaldojehttp://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.5 Jurga Bučaitė-Vilkė, Apolonijus Žilys. Download LT.

The Paths of Political Career of Lithuanian Mayors / Lietuvos merų politinės karjeros bruožai. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.6 Aistė Lazauskienė. Download LT.

Mayorship in Lithuania: Public Opinion Research / Mero institucija Lietuvoje: gyventojų lūkesčių tyrimas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.7 Arvydas Mikalauskas. Download LT.

 

About Authors/Apie autorius. Download EN, LT.