2018 Vol.9 (No.2)

Contents

Preface / Pratarmė. Artūras Tereškinas. Download ENLT.

Men’s Repartnering: The Role of Individual and Partnership-level Factors / Vyrų pakartotinos partnerystės: individualūs ir ankstesnės partnerystės veiksniai. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.1. Aušra Maslauskaitė, Marė Baublytė. Download LT.

Can we Speak of Neoliberal Social Justice? Interpretations and Experiences of Reorganization of the School Network in Lithuania / Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.2. Kristina Šliavaitė. Download LT.

The Relation between Library Activities and Community Members’ Quality of Life: An Independent Study of Lithuanian County Public Libraries / Bibliotekų veiklos ir bendruomenės narių gyvenimo kokybės sąsajos: nepriklausomas Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimas. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.3. Angelė Pečeliūnaitė. Download LT.

Self-management of Chronic Illness: Practices and Challenges of Older Patients’ Involvement / Savarankiškas lėtinės ligos valdymas: vyresnio amžiaus pacientų įtraukimo praktikos ir iššūkiai. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.4. Dovilė Daugėlienė, Sarmitė Mikulionienė. Download LT.

The Nexus between the Health Model and Health Inequalities from the Perspective of the Change in Social Values / Sveikatos modelio ir sveikatos nelygybės santykis visuomenės vertybių kaitos požiūriu. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.5. Vylius Leonavičius, Eglė Večorskytė. Download LT.

Housing Provision for the Youth: Opportunities and Problems / Jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir problemos. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.6. Rūta Brazienė. Download LT.

Social Housing: Attitudes and Experiences of Young People / Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų asmenų požiūriai ir patirtys. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.7. Inga Mikutavičienė. Download LT.

Concept of Social Housing Policy and Availability of the Support for Housing in Lithuania / Socialinio būsto politikos samprata ir paramos būstui prieinamumo galimybės Lietuvoje. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.8. Rasa Indriliūnaitė. Download LT.

Housing Career and its Trajectories at the Beginning of Demographic Life Cycle: A Case of Housing Self-provision among Lithuanian Youth / Būsto karjera ir jos trajektorijos demografinio gyvenimo ciklo pradžioje: Lietuvos jaunimo apsirūpinimo būstu situacija. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.9. Apolonijus Žilys. Download LT.

Book reviews / Knygų recenzijos

Energetinio saugumo sociologija politologo akimis. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2. Justinas JuozaitisDownload LT.

Medaus mėnesio studijos. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2. Alina Žvinklienė. Download LT.

———————————————————–

About Authors / Apie autorius. Download ENLT.