2019 Vol.10 (No.2)

Contents // Turinys

ARTŪRAS TEREŠKINAS

Preface / Pratarmė

BENEDIKTAS GELŪNAS

Methodological Inertia and Neoliberal Bias in the Scientific Discourse on Internet Gaming Disorder / Metodologinė inercija ir neoliberalus šališkumas moksliniame diskurse apie internetinių žaidimų sutrikimą

 https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.1

KRISTINA ŠLIAVAITĖ

Language, Ethnic Identity and Equal Opportunities in Education: The Perspectives of Schools with Lithuanian, Polish and Russian Language of Instruction in Lithuania / Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai

https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.2 

ILONA TAMUTIENĖ, DAUMANTAS STUMBRYS

Drinking Culture and Results of Workplace Alcohol Testing in Lithuanian Companies / Ką apie alkoholio vartojimo kultūrą atskleidžia darbuotojų blaivumo patikros rezultatai Lietuvos įmonėse?

https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.3 

PAULIUS BALSYS

Ambivalent Professional Identity of a Military Office / Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė

https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.4

DÁVID KOLLÁR

Rival Patterns of Standardization: Authenticity and Algorithmization in the Age of Globalization / Besivaržantys standartizacijos bruožai: autentiškumas ir algoritmizavimas globalizmo amžiuje

https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.5 

RASA INDRILIŪNAITĖ

Intergenerational Support in Self-provision of Housing in Lithuania / Tarpgeneracinė parama apsirūpinant būstu Lietuvoje

https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.6 

About Authors / Apie autorius.