2013 Vol.4 (No.1)

Contents

Preface / Pratarmė.
Vylius Leonavičius. Download EN, LT.

Medically Unexplained Illnesses in the Primary Health Care System of Late Modernity / Mediciniškai nepaaiškinami negalavimai vėlyvosios modernybės / postmodernybės socialinių teorijų požiūriu.
Vylius Leonavičius, Giedrė Baltrušaitytė, Gediminas Raila, Ingrida Naujokaitė. Download LT.

International Classification of Diseases and Medically Unexplained Disorders / Tarptautinė ligų klasifikacija ir mediciniškai nepaaiškinami negalavimai.
Gediminas Raila, Vylius Leonavičius, Giedrė Baltrušaitytė, Ingrida Naujokaitė, Leonas Valius. Download LT.

Medically Unexplained Illnesses from the Point of View of Primary Health Care System’s Interests / Mediciniškai nepaaiškinami negalavimai pirminės sveikatos priežiūros sistemos vadovų požiūriu.
Vylius Leonavičius, Giedrė Baltrušaitytė, Ingrida Naujokaitė, Gediminas Raila, Leonas Valius. Download LT.

Treating Medically Unexplained Disorders: Experiences of General Practitioners / Mediciniškai nepaaiškinami negalavimai: šeimos gydytojų patirtys.
Ingrida Naujokaitė, Giedrė Baltrušaitytė, Vylius Leonavičius, Gediminas Raila, Leonas Valius. Download LT.

Medically Unexplained Disorders and Patient’s Behavior towards Health Care System: Search for Social Justification of Illness / Mediciniškai nepaaiškinami negalavimai ir paciento elgsena sveikatos priežiūros sistemos atžvilgiu: prastos savijautos socialinio pateisinimo paieškos.
Giedrė Baltrušaitytė, Vylius Leonavičius, Gediminas Raila, Ingrida Naujokaitė. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.