2011 Vol.2 (No.1)

Contents Foreword / Pratarmė. Artūras Tereškinas. Download EN, LT. Political Sociology Sociotropic Perceptions or Personal Experiences? Political Trust in Lithuania / Sociotropiniai kolektyvinės patirties vertinimai ar asmeninės patirtys? Politinis pasitikėjimas >>> CONTINUE >>>

Share