2014 Vol.5 (No.3)

Contents

Preface / Pratarmė. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3. Artūras Tereškinas. Download ENLT.

Men’s studies

Incarcerated Masculinities: from Hyper-masculinity to Masculine Front Management / Vyriškumo konstravimas Lietuvos pataisos namuose: nuo hipervyriškumo iki vyriško fasado valdymo. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.1Rūta Petkevičiūtė. Download LT.

Masculinity in a criminal Subculture, and the Possibilities of Inmate Resocialization / Vyriškumas kriminalinėje subkultūroje ir nuteistųjų resocializacijos galimybės. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.2. Lilija Kublickienė. Download LT.

Procreational Intentions of young Homosexual and Bisexual Men in Lithuania/ Jaunų homoseksualių ir biseksualių vyrų prokreaciniai lūkesčiai Lietuvoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.3. Lina Šumskaitė. Download LT.

Masculinity and contraceptive Practices: the case of young Lithuanian Men / Vyriškumas ir kontraceptinės praktikos: jaunų vyrų Lietuvoje atvejis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.4. Vaida Tretjakova. Download LT.

Social Exclusion Studies

Masculinity, (Mis)recognition and Social Exclusion of young Unemployed Men / Jaunų bedarbių vyrų vyriškumas, (ne)pripažinimas, socialinė atskirtis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.5. Artūras Tereškinas. Download LT.

Causes and Patterns of Alcohol consumption in Lithuania: Aspects of Harm and Informal control / Alkoholio vartojimo priežastys ir būdai Lietuvoje: žalos ir neformalaus drausminimo aspektai. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.6. Ilona Tamutienė. Download LT.

Surrounded by Invisible Boundaries: the Manifestation of Social Exclusion of Religious Minorities in contemporary Lithuania / Nematomų sienų apsuptyje: religinių mažumų socialinės atskirties raiška šiuolaikinėje Lietuvoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.7. Milda Ališauskienė, Ingo W. Schröder. Download LT.

Risk construction from the Point of View of Governmentality Theory / Rizikos konstravimas valdysenos teorijos požiūriu. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.8. Vylius Leonavičius. Download LT.

Rethinking Social Exclusion and Social Suffering / Permąstant socialinę atskirtį ir socialinį kentėjimą. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3.9. Artūras Tereškinas. Download LT.

Book Review

What shouldn’t be done during the interwar period and what is done correctly in contemporary Lithuania / Ko nereikėjo daryti tarpukariu ir kas šiuolaikinėje Lietuvoje padaryta teisingai. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.3. Vylius Leonavičius. Download LT.

About authors / Apie autorius. Download ENLT.