2015 Vol.6 (No.1)

Preface / Pratarmė. Diana Janušauskienė. Download EN, LT.

Men’s Educational Resources and Transition into First Marriage: Is there the Advantage of University Education? / Vyrų išsilavinimas ir pirmoji santuoka: ar universitetas suteikia pranašumų? http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.1 Aušra Maslauskaitė, Domantas Jasilionis. Download LT.

Educational Differences in Mortality among Working-age Men in Lithuania / Išsilavinimas kaip darbingo amžiaus vyrų mirtingumo diferencijos veiksnys Lietuvoje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.2 Daumantas Stumbrys, Domantas Jasilionis. Download LT.

The Analysis of Theoretical Hypotheses and Factors Influencing the Reconstructions of Partnership after Divorce / Naujos partnerystės po skyrybų teorinių hipotezių ir veiksnių analizė. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.3 Ernesta Platūkytė. Download LT.

Subjective Perception of Security by the Lithuanian People/ Lietuvos gyventojų subjektyvus saugumo suvokimas išorinių grėsmių kontekste. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.4 Ingrida Gečienė. Download LT.

Political Participation of the Polish national Minority in Lithuania / Lenkų tautinę mažumos Lietuvoje politinis dalyvavimas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.5 Asta Visockaitė. Download LT.

Pupils’ Approach to Poles and Lithuanian-Polish Relationships / Baigiamųjų klasių moksleivių požiūris į lenkus ir lietuvių-lenkų santykius. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.6 Vidmantas Vyšniauskas, Giedrė Baltrušaitytė. Download LT.

Book Reviews / Recenzijos

What Moves the Lithuanian Pop Culture? / Kokie lietuviškos popkultūros varikliai? Virginijus Savukynas. Download LT.

Vortexes of the Politics of Memory in Central and Eastern Europe / Atminties politikos viražai Vidurio ir Rytų Europoje. Eglė Tuzaitė. Download LT.

About Authors/Apie autorius. Download EN, LT.