2017 Vol.8 (No.1)

Preface / Pratarmė. Artūras Tereškinas. Download LTEN.

Divorced Men and Models of Postdivorce Fatherhood / Išsiskyrę vyrai ir poskyrybinės tėvystės modeliai. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.1 Artūras Tereškinas, Aušra Maslauskaitė. Download LT.

Single-mother Families and Models of Intergenerational Support in Lithuania / Vienos vaikus auginančios motinos ir tarpgeneracinės paramos modeliai Lietuvojehttp://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.2 Deimantė Kuconytė-Būdelienė. Download LT.

Long-term Trends of Remarriage in Lithuania / Pakartotinių santuokų kūrimo Lietuvoje ilgalaikės tendencijos. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.3  Ernesta Platūkytė. Download LT.

The Precariat: a Sum of One-Class Features or All- pervading Contemporary Experience? / Prekariatas: vienos klasės požymių visuma ar visus persmelkianti patirtis? http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.4 Ieva Dryžaitė. Download LT.

The Field of Performance Art: Difficulties of Conceptualization / Performanso meno laukas: konceptualizavimo nesklandumai. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.8.1.5 Renida Baltrušaitytė. Download LT.

About Authors / Apie autorius. Download LTEN.