2011 Vol.2 (No.2)

Contents

Preface / Pratarmė.
Artūras Tereškinas. Download EN, LT.

Sociology of Sexuality

The Experiences of Bisexuals and the Formation of Bisexual Social Identity in Lithuania / Biseksualių asmenų patirtys ir biseksualios socialinės tapatybės formavimasis Lietuvoje.
Darja Lyzenko. Download LT.

Sexuality, Social Marginalization and Wounded Masculinity: A Male Sex Worker’s Case / Seksualumas, socialinė marginalizacija ir sužeistas vyriškumas: sekso darbuotojo atvejis.
Artūras Tereškinas. Download EN.

Sociology of Gender

Male Social Workers’ Non-Hegemonic Experiences from the Feminist Biographical Research Perspective / Socialinių darbuotojų vyrų nehegemoninio vyriškumo patirtys iš feministinės biografinio tyrimo perspektyvos.
Natalija Mažeikienė, Agnė Dorelaitienė. Download LT.

The Expressions of Career Women’s Power and Gender Roles in Familial Activities / Karjeros moters galios išraiška ir pasiskirstymas šeiminėje veikloje.
Rita Činikienė. Download LT.

Sociology of Art

Lithuanian Artistic Field: An Approach of the Young Artists / Lietuvos meno laukas: jaunųjų meno kūrėjų požiūris.
Sigita Doblytė. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.