2012 Vol.3 (No.2)

Contents

Preface / Pratarmė.
Artūras Tereškinas. Download EN, LT.

Environmental Sociology

Social Property Relations and Payment for Environmental Services. A Case Study in a Rural Community in Mexico / Socialiniai nuosavybės santykiai ir mokestis už aplinkosaugos paslaugas: Meksikoje esančios kaimo bendruomenės atvejis.
Gabriela de la Mora de la Mora. Download EN.

Economic Sociology

Varieties of Capitalism: The Role of Discourse in Explaining Coordination / Kapitalizmo įvairovės prieiga: diskurso vaidmuo aiškinant koordinavimo procesą.
Marius Kalanta. Download LT.

Sociology of Religion

Contemporary Hinduism and the Religious Field in Lithuania / Šiuolaikinis hinduizmas ir Lietuvos religinis laukas.
Milda Ališauskienė. Download LT.

Sociology of Disability

“Everything Depends on You”: Disabled Students’ Participation in Lithuanian Higher Education Institutions / „Pradžią turi kurti pats“: neįgaliųjų studentų dalyvavimas aukštosiose mokyklose Lietuvoje.
Rūta Ruolytė-Verschoore, Jonas Ruškus. Download LT.

Social Work

Bounded Rationality of an Individual Choice in the Lithuanian Pension System / Individualaus pasirinkimo pensijų sistemoje ribotas racionalumas.
Daiva Skučienė. Download LT.

Quality of Life: Definition of the Concept and Its Relation to the Notion of Good Life / Gyvenimo kokybė: sąvokos apibrėžimas ir santykis su gero gyvenimo terminais.
Sandra Krutulienė. Download LT.

Book Reviews

Does Religion Matter? / Ar religija yra svarbi?
Gergely Rosta. Download EN.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.