2018 Vol.9 (No.2)

Contents Preface / Pratarmė. Artūras Tereškinas. Download EN, LT. Men’s Repartnering: The Role of Individual and Partnership-level Factors / Vyrų pakartotinos partnerystės: individualūs ir ankstesnės partnerystės veiksniai. https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.1. Aušra Maslauskaitė, Marė >>> CONTINUE >>>