2014 Vol.5 (No.2) Special Issue

Contents

Preface / Pratarmė
Artūras Tereškinas. Download EN, LT.

Lone Mothers, Consumption and Social Exclusion / Vienišos motinos, vartojimas ir socialinė atskirtis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.1.
Aušra Maslauskaitė. Download LT.

Can Unemployment Restrain? Community Action, Social Support Networks and Public Participation / Ar nedarbas riboja? Bendruomeniškumas, socialiniai paramos tinklai ir dalyvavimas viešajame gyvenime. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.2.
Jurga Bučaitė-Vilkė. Download LT.

Unemployed Men, Good Life and Social Exclusion / Bedarbiai vyrai, geras gyvenimas ir socialinė atskirtis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.3.
Artūras Tereškinas. Download LT.

Social Exclusion and Criminalization: the Case Study of Homeless Ex-convicts / Socialinės atskirties kriminalizavimas: įkalinimo patirties turinčių benamių atvejis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.4.
Rūta Petkevičiūtė. Download LT.

(Self-)Involvement in the Social Service System: Attitudes of the Residents of Homeless Shelters and of the Staff at Social Service Institutions / Į(si)traukimas į socialinių paslaugų sistemą: nakvynės namų gyventojų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų požiūris. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.5.
Rasa Indriliūnaitė. Download LT.

Subjective social exclusion as an aspect of chronic illness experience / Subjektyvi socialinė atskirtis kaip lėtinės ligos patirties aspektas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.6.
Giedrė Baltrušaitytė, Vylius Leonavičius. Download LT.

Social Exclusion as an Aspect of Chronic Illness Experience: Macro and Mezzo Social Levels / Lėtine neinfekcine liga sergančiųjų asmenų socialinė atskirtis: makro ir mezo socialinis lygmuo. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.7.
Vylius Leonavičius, Giedrė Baltrušaitytė, Eglė Večiorskytė. Download LT.

Defining Concepts of the Use of Alcohol and Alcohol Dependence: the Aspect of Social Inclusion / Alkoholio vartojimo ir priklausomybės nuo alkoholio sąvokų apibrėžties problematika: socialinės dimensijos įtraukties aspektas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.8.
Ilona Tamutienė. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.