2011 Vol.2 (No.1)

Contents

Foreword / Pratarmė.
Artūras Tereškinas. Download EN, LT.

Political Sociology

Sociotropic Perceptions or Personal Experiences? Political Trust in Lithuania / Sociotropiniai kolektyvinės patirties vertinimai ar asmeninės patirtys? Politinis pasitikėjimas Lietuvoje.
Jūratė Imbrasaitė. Download LT.

The Expression of Political and Social Trust and Participation in Lithuanian Democracy / Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška Lietuvos demokratijoje.
Miglė Bartuškaitė, Apolonijus Žilys. Download LT.

Social Work

What Kind of Society does the Lithuanian Social Support Policy Construct? / „Socialiai remtini“, „socialinės rizikos“, „globotiniai“… Kokią visuomenę konstruoja Lietuvos socialinės paramos politika?
Laimutė ŽalimienėDownload LT.

Teenagers’ Experiences during their Parents’ Work Abroad: A Narrative Approach towards the Understanding of a Phenomenon / Paauglių išgyvenimai tėvams dirbant užsienyje: naratyvinis reiškinio suvokimo būdas.
Gedas Malinauskas, Monika MozerytėDownload LT.

Sociology of the Family

Motives of Intergeneration Support in Lithuania / Tarpgeneracinės paramos motyvai Lietuvoje.
Margarita Gedvilaitė-KordušienėDownload EN.

Sociology of Health

Accessibility of the Health Care Services to Lithuanian Residents in Rural and Urban Areas / Lietuvos kaimo ir miesto gyventojų prieinamumo prie ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kliūtys ir jų kontekstai.
Ilona Tamutienė, Inga Černiauskaitė, Austė SruogaitėDownload LT.

Criminology

Changes in the Rhetoric of Drugs in the Lithuanian Parliament: A Case Study / Narkotikų retorikos kaita Lietuvos Respublikos Seime: atvejo tyrimas.
Daumantas StumbrysDownload LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.