2010 Vol.1 (No.2)

Contents

Preface / Pratarmė.
Artūras Tereškinas. Download EN, LT..

Paradigms of Migration: From Integration to Transnationalism /
Migracijos paradigmos: nuo integracijos iki transnacionalizmo.
Christian Giordano. Download EN..

Formation of Interpersonal Networks and their Role in Migration /
Tarpasmeninių ryšių tinklo formavimasis ir jo reikšmė migracijoje.
Jurga Bučaitė-Vilkė, Vikinta Rosinaitė. Download LT.

Lithuanian Population’s Attitudes Towards the Issue of Garbage Disposal and a Typology of Environmental Concerns /
Lietuvos gyventojų buitinių atliekų problemos suvokimas ir rūpesčio aplinkosauga tipologija.
Vylius Leonavičius. Download LT.

Construction of Citizenship in a Global Context: The Change of NGOs’ Role in Lithuania /
Pilietiškumo konstravimas globalumo kontekste: NVO vaidmens kaita Lietuvoje.
Živilė Kėrytė. Download LT.

Premises for the Emergence, Manifestation and Peculiarities of Modern Religion /
Moderniosios religijos formavimosi prielaidos, raiška ir ypatumai.
Milda Ališauskienė. Download LT.

Social, Societal, Social Work and Psychological as Understood by Academic Social Workers – Towards the Phenomena-Based Disciplinary Identities /
Patirtinio disciplinų identiteto link: kaip akademinės sferos socialiniai darbuotojai supranta socialinius, visuomenės, socialinio darbo ir psichologinius reiškinius.
Juha Perttula, Anna Väänänen, Gedas Malinauskas, Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė, Paulius Godvadas. Download EN.

Medically Unexplained Symptoms in Health Care Systems /
Mediciniškai nepaaiškinami simptomai sveikatos priežiūros sistemose.
Ingrida Naujokaitė. Download LT.

Convicts’ Masculinity in the Lithuanian Convict Subculture and the Polish Convict “Podculture” /
Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų podkultūroje.
Rūta Petkevičiūtė. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.