2016 Vol.7 (No.2)

Preface / Pratarmė. Artūras Tereškinas. Download ENLT.

Does Mass Media influence Political Participation in Lithuania?/ Ar žiniasklaidos vartojimas skatina dalyvauti politiniuose veiksmuose Lietuvoje? http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2.1 Jūratė Imbrasaitė. Download LT.

“Critical Citizens“? Post-soviet Youth’s Attitudes towards Democracy, Politics and the Soviet Past / „Kritiški piliečiai“? Posovietinės jaunimo kartos požiūris į demokratiją, politiką ir sovietinę praeitįhttp://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2.2 Eglė Tuzaitė. Download LT.

The third Sector and Social Welfare: the Role of Non-governmental Organizations in the Welfare State/ Trečiasis sektorius ir socialinė gerovė: nevyriausybinių organizacijų vaidmuo gerovės valstybėje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2.3 Jurgita Vorevičienė. Download LT.

Time lived with Disability / Negalia pažymėtas išgyvenamas laikas. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2.4 Jolita Viluckienė. Download LT.

Using a Life-story Approach in Researching Homelessness / Gyvenimo istorijos tyrimo perspektyvos: benamystės atvejis. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2.5 Rasa Indriliūnaitė. Download LT.

Recenzija | Book review

About Developing Countries, Women ‘s Rights and Saving them in the World / Apie besivystančias šalis, moterų teises ir jų gelbėjimą visame pasaulyje. http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2 Sima Rakutienė. Download LT.

About Authors/Apie autorius. Download ENLT.