2013 Vol.4 (No.2)

Contents

Preface / Pratarmė.
Artūras Tereškinas. Download EN, LT.

Urban Sociology

Emotions and Socio-Spatial Segregation in Lithuanian Cities: Am I Powerful Enough to Influence Change? / Emocijos ir socioerdvinė segregacija Lietuvos didmiesčiuose: ar aš galiu ką nors pakeisti?
Artūras Tereškinas, Apolonijus Žilys. Download LT.

Relationship Between Alcohol Outlet Density, Public Alcohol Consumption and Social Harm / Sąsajos tarp alkoholio pardavimo vietų tankio, jo vartojimo viešose vietose ir socialinės žalos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skirtingo tipo mikrorajonuose.
Ilona Tamutienė. Download LT.

Experiences of the Elimination of Alcohol Related Social Harm in the Neighbourhoods of Lithuanian Cities / Alkoholio vartojimo daromos socialinės žalos šalinimo patirtys kaimynystėje: marginalizacijos link.
Ilona Tamutienė. Download LT.

Residential Differentiation in Lithuanian Modern Cities: Is It a Post-Soviet or Western City? / Rezidencinė diferenciacija ir skirtumai Lietuvos moderniajame mieste: (po)sovietinis ar Vakarų miestas?
Apolonijus Žilys. Download LT.

Gender and Social Exclusion

Reconstitution of Partnership after the Divorce: Trends and Social Differentiation / Partnerystės atkūrimas po skyrybų: tendencijos ir socialinė diferenciacija.
Aušra Maslauskaitė. Download LT.

The Internet and National Identity

(W2.0) Public Sphere: Chinese Discourse in Lithuanian Users’ Generated Content / „W2.0“ viešoji erdvė: kinų diskursas Lietuvos „W2.0“ savilaidoje.
Alina Žvinklienė. Download LT.

Labor Humanization

Conceptual Validity of Hierarchy of Needs in the National Context of Value Congruence / Poreikių hierarchijos koncepcinis pagrįstumas nacionaliniame vertybių kongruencijos kontekste.
Jolita Vveinhardt, Evelina Gulbovaitė. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.