2012 Vol.3 (No.1)

Contents

Preface / Pratarmė.
Artūras Tereškinas. Download EN, LT.

Transformative Processes of Agency: Information Technologies and the Production of Digitally Mediated Selves / Transformaciniai veiksmo procesai: informacinės technologijos ir skaitmeniškai medijuojamų „aš“ gamyba.
Ian Tucker, Darren Ellis, David Harper. Download EN.

Vocational Steroid Use: Reconsidering the Effectiveness of a Prohibition Approach / Profesinis steroidų vartojimas: permąstant draudimo prieigos efektyvumą.
Curtis A. Fogel. Download EN.

Nations and Silences: Specters of Subaltern Space / Tautos ir tylos: subalterninės erdvės spektrai.
Šarūnas Paunksnis. Download EN.

The Influence of Reconciliation of Work and Family on the Lithuanian Population’s Childbearing Intentions / Darbo ir šeimos derinimas bei prokreaciniai Lietuvos gyventojų ketinimai.
Artūras Tereškinas, Giedrė Purvaneckienė. Download EN.

Labor Division at Home and Procreational Intentions: The Case of Lithuanian Families / Namų ūkio įsipareigojimai ir prokreaciniai ketinimai: Lietuvos šeimų atvejis.
Jurga Bučaitė-Vilkė. Download EN.

Challenges of Networking for Social Work / Tinklaveikos iššūkiai socialiniam darbui.
Sonata Staniulienė. Download LT.

Book Reviews / Recenzijos

Research on the Dynamics of Hegemony of the Lithuanian Catholic Church / Tyrinėjimai apie Lietuvos Katalikų Bažnycios hegemonijos dinamikas.
Aušra Pažėraitė. Download LT.

Paradoxical Manipulations of Communication Science / Paradoksalios komunikacijos mokslo manipuliacijos.
Gintas Dagilis. Download LT.

About the Authors / Apie autorius. Download EN, LT.